Chuir ceoltóirí ó Bhanna Píobaire Cheatharlach tús leis an ócáid nuair a sheinneadar Amhrán na bhFiann. Léigh baill fhoirne an Choláiste Forógra na Poblachta as Gaeilge agus as Béarla. Cuireadh Piaras Ó hAnnracháin, gar-nia Mhichíl Uí Annracháin a cuireadh chun báis i 1916, i láthair don slua. Labhair Piaras faoin mbaint a bhí ag a chlann le heachtraí 1916 agus luaigh sé go raibh baill eile dá chlann an-bhainteach leis an Éirí Amach freisin. Mhínigh sé an tabhacht a bhaineann le scéalta 1916 a chaomhnú chomh maith le stair ár gclainne féin.

Bhí áthas an domhain ar na páistí bualadh le Piaras, go speisialta os rud e go n-ardóiodh sé an Bhratach Náisiúnta d’ár scoil ar an 15ú Márta.Labhair sé leis na páistí agus glacadh grianghraif dóibh ina theannta. Lá iontach ar fad!

Musicians from Carlow Pipe Band opened proceedings by playing our National Anthem. Members of the College staff read the Proclamation in Irish and English. The crowd was then introduced to Pearse O’ Hanrahan, grand-nephew of the executed Rebel Leader, Micheál O’ Hanrahan. Pearse spoke of his family involvement in the events of 1916 and reminded us that other family members were also very active in the Rising. He also spoke of the importance of preserving the stories of 1916 and of our own family histories.

The children were delighted to get the chance to meet Pearse as he has kindly agreed to help raise our National Flag on March 15th. He spoke with the children and stood for photos. A day to remember!