Buíochas mór leis na tuismitheoirí/caomhnóirí go léir a d’fhreastail ar na cruinnithe an tseachtain seo caite. Cuidíonn do thacaíocht go mór le do pháiste. Mar atá leagtha síos i bpolasaí na scoile, beidh fáilte romhat coinne a dhéanamh trí Paula in oifig na scoile más mian leat aon ghnéith de dhul chun cinn do pháiste a phlé níos déanaí sa bhliain.

Thank you to all the parents/guardians who attended the meetings last week. Your support is vital to the progress of your child. As is school policy, if you wish to arrange a further meeting later in the year to discuss any aspect of your child’s progress, please contact Paula in the school office to arrange an appointment.