Déanaimid traidisiúin Oíche Shamhna a cheiliúradh anseo sa Ghaelscoil gach bliain. Is mór an sport a bhíonn ag foireann, páistí agus tuismitheoirí na scoile agus iad gléasta don ócáid ar an Aoine roimh an sos lár théarma agus an-chuid de na feistis curtha le chéile sa bhaile!

Chun cur leis an ócáid i mbliana, d’eagraigh coiste Cairde na scoile cupán tae do na tuismitheoirí nuair a bhí na páistí imithe ar aghaidh go dtí na seomraí ranga ar maidin.

Tá an scoil maisithe le healaín scanrúil – sciatháin leathair lámh phriontáilte, puimcíní collage, aghaidheanna fidil Meicsiceánacha Día de Muertos, na sluaite de ollphéisteanna Frankenstein ina measc.
Tá na páistí sna hardranganna ag tabhairt faoi scéalta séasúrtha a scríobh agus a roinnt lena chéile, mar chuid dá saothar scríbhneoireacht chruthaitheacha.

Chun teacht ar chuid de na híomhánna scanrúla ó Oíche Shamhna 2015, brúigh anseo.

Each year , we mark the traditions of Hallowe’en here in the Gaelscoil. Staff, children and parents get into the fun on the Friday before mid-term by dressing up for the occasion, many in imaginative home-made costumes!
This year, our Cairde commitee organised an informal coffee morning for the parents after the children had gone into their classrooms.

The school is festooned in spooky artwork such as hand-print bats, collage pumpkins, Mexican Día de Muertos masks, whole armies of Frankenstein’s monsters, to name but a few. The older children have been working on creating and sharing some seasonal stories as part of their creative writing work.

You can see some images of Hallowe’en 2015 from around the school by clicking here.