Chun cabhrú lenár ndaltaí fanacht saor ó bhaol agus iad arlíne, tá sé tabhachtach go dtuigfeadh tuismitheoirí agus páistí an polasaí ar Úsáid Inghlactha. Ba chóir an fhoirm a shíniú agus é a sheoladh ar ais chuig an múinteoir go luath.

Tá breis eolais ar shábháilteacht ghinearálta arlíne do pháistí agus nascanna cabhracha ar fáil ach brú anseo.

It is important that both you and your child understand the AUP (Acceptable Use Policy) to help our pupils to remain safe online.The forms should be signed and returned to your child’s teacher as soon as possible.

You will find further information on general online safety for children and links to helpful sites here.