Maidin ghaofar Dhéardaoin a bhí ann ach dheineamar spior spear den aimsir agus níor thit an lug ar an lag orainn. Chuaigh an dá Rang a Sé, Múinteoirí Conchobhar, Noirín agus Mícheal go Baile Átha Cliath.Thaistlíomar ar bhus ar a 9:30 chun an Dáil agus an t-Ard- Mhusaem a fheiscint. Bhíomar go leir ag súil leis an turas go mór. Bhíomar ag canadh agus ag imirt fiche ceist ar an slí go Baile Átha Cliath, agus sinn i mbun taistil. Shuigh mé in aice le mo chara.

Nuair a shroiceamar Baile Átha Cliath, chonaiceamar Monarchan Guinness, Sráid Uí Chonaill agus na droichid thar an Life.

Ar deireadh thiar thall, bhaineamar Teach Laighean amach, agus d’itheamar ár lón sa bhothán gloine. Bhí ár mbolg thiar ar ár ndroim leis an ocras! Agus an lón ite againn, thug an treoraí Ronan ar cuairt chun na Dála agus an tSeanaid sinn. Bhí díospóireacht ar siúl idir an Tánaiste , Joan Burton agus an T.D Mary Lou McDonald faoi Bhille Airgeadais Uisce Éireann 2014 agus faoin chonspóid uisce i dTiobraid Árann. I measc na dTeachtaí eile a chonaiceamar, bhí Pat Deering an T.D. áitiúil, Jerry Buttimer, John Paul Phelan agus Mick Wallace. Tar éis dúinn an Seanad a fheiscint, d`fhéachamar ar Fhorógra na Poblachta, a léigh Padraic Mac Piarais os comhair Ard Oifig an Poist i 1916.

Ag fagáil Theach Laighean dúinn, stopamar lasmuigh den Ard-Mhúsaem agus d’itheamar ár lon ar na céimeanna. Is amhlaidh go rabhamar stiúgtha arís! Laistigh den Ard-Mhúsaem, chonaiceamar fúilleach rudaí iontacha ar nós Dealg na Teamhrach, Cailís Árdach, Bád Brú Tochtair agus Cros Chonga sa tSeodlann. Is sinne a bhí mórálach astu ar fad. Ina theannta san, ba bheag nár thit an t-anam asainn nuair a leagamar súil ar na Corpáin Phortaigh. Thugamar cuairt ar an siopa ansin. Bhí béal Jake ar leathadh nuair a chonaic sé costas na gclaímhte adhmaid!

Faoi dheireadh, bhí sé in am dul abhaile. Bhí an droch-aimsir ag bagairt, ach buíochas le Dia, níorbh fhada gur tháinig an bus. D’imíomar ar an dtoirt agus as go brách linn go Ceatharlach. Bhí seisiún amhránaíochta iontach againn, cé gur chodail Ryan tríd! Shroicheamar baile ar 4.30 agus sinn go tuirseach traochta. Mar sin féin, bhí cad é áthas orainn tar éis dúinn súp go cluas a bhaint as an lá.