Comhghairdeas leis na páistí go léir a ghlac lena gCéad Chomaoineach Naofa i Séipéal an Teaghlaigh Naofa, Easca, le déanaí. Míle buíochas le gach duine a chabhraigh chun an searmanas álainn a eagrú.

Congratulations to all the children who recently received their First Holy Communion in Holy Family School, Askea. Many thanks to everyone who helped to prepare the beautiful ceremony.