Is mór an t-áthas a chuireann sé orainn a fhógairt gur bhuaigh An M. Ruairí agus a rang an chéad áit sa chontae sa “Chlár Fionntraithe Óga”.

We are delighted to announce that An M. Ruairí and his Rang 5 have won the Co. Carlow final of the “Junior Entrepreneur Programme”.