Tabharfar léiriú do thuismitheorí na scoile ar an Máirt, 20ú Meitheamh, bunaithe ar an cíbearbhulaíocht agus ar shábháilteacht ar-líne. Toisc gur gnéith chomh tabhachtach é seo de shaol an pháiste sa lá atá inniu ann, tá sé fíor thabhachtach go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas faoin teicneolaíocht agus faoi na meáin shóisialta ionas gur féidir leo a bpáistí a chosaint ar na dainséir a bhaineann leo.

A presentation for parents on cyber bullying and internet safety will take place in our school on Tuesday, May 20th. As it is such an important area of children’s lives, it is very important for parents to be up to date with the current technology and social media in order to protect their children from the potential dangers involved.