Is eolaí oideachasúil é Seosamh a bhfuil cláracha oideachasúla á gcur i láthair ar bhonn idirnáisiúnta aige ó 2007. Bhí an deis ag gach rang páirt a ghlacadh i gceardlanna Sheosaimh, ag éisteacht leis agus mionscrúdú a dhéanamh ar an bhfearas faoi bheacha na hÉireann a bhí aige. Bhain idir mhúinteoirí agus pháistí tairbhe agus taitneamh as an gcur i láthair agus foghlaimíodh go leor fíricí suimiúla.

Joseph is an educational scientist who has been presenting educational programmes in primary schools internationally since 2007. All classes got the opportunity to hear Joseph’s fascinating account of bees and to move around the various exhibits and explore the world of the Irish bee.The children and teachers really enjoyed the presentation and learned many interesting facts about bees in Ireland.