D’eagraíomar “Lá na Hataí” le déanaí chun airgead a bhailiú a chabhróidh léi. Glacfaidh roinnt baill foirne páirt sa rothaíocht urraithe 40 km ón Tulach go Ceatharlach agus ar ais ar an 21ú Nollaig. Más mian le héinne eile cur leis an mbailiúchán airgid seo, beidh fáilte roimh shíntiúis ar bith. Is féidir iad a sheoladh sa phost chun na scoile nó iad a fhágáil le Paula san oifig.

We held a “Lá na Hataí “/ “Wear a Hat Day” to help fundraise towards her rehabilitation. A number of our teaching staff will take part in a sponsored cycle from Tullow to Carlow and back to Tullow (40km) on 21st December also. If anyone else would like to contribute towards this worthy cause, you can do so by leaving your donation in an envelope with Paula in the school office or by posting it to the school. All money raised will go towards Amber’s rehabilitation. We continue to keep Amber in our thoughts and prayers each day and wish her a speedy and full recovery.