D’eirigh thar barr le hAonach na Leabhar a bhí ar siúl le déanaí. Ceannaíodh luach €3,485.82 de leabhair. Tabharfar leabhair de luach 60% den méid sin (€2.,091.49) don scoil – bainfear an-úsáid astu sna leabharlanna ranga.

Bailíodh €3702.76 don MS ReadAthon i mbliana. Coiméadann gach rang 10% den airgead seo agus úsáidfear é chun fearas ranga ar nós leabhair leabharlainne agus cluichí ranga a cheannach.

Buíochas mór le cách as an tacaíocht don dá thionscadal seo.

Our recent Book Fair was a tremendous success, with total sales reaching €3,485.82. The school will receive books to the value of 60% of this amount (€2,091.49) – a welcome addition to our class libraries.

The total money raised for the MS ReadAthon this year was €3,702.76 . Each class retains 10% of the monies raised to buy resources such as library books or games for the classroom.

Thank you for your support for both of these events.