Tá Seachtain na hEolaíochta ar siúl an tseachtain seo. Chomh maith leis na himeachtaí atá ar siúl sna seomraí ranga éagsúla, tá roinnt ranganna ag freastal ar imeachtaí eolaíochta lasmuigh den scoil. Bhí Rang 4 (An M. Cian) sa leabharlann phoiblí do léacht dar teideal ‘Dinosaurs Down Under’. Beidh Rang 5 ag foghlaim faoi ‘Aspects of Crop Cultivation’ agus Rang 6 ag freastal ar léacht dar teideal ‘Fantastic Physics’. Tiocfaidh aoí-chainteoir, Rosemary O’Hara Brady (máthair Chathail atá i Naíonáin Mhóra) chun na scoile agus labhróidh sí le gach rang ó Rang 1 ar aghaidh faoin eolaíocht freisin.

It is National Science Week this week. As well as the activities in the different classrooms, a number of classes are also attending science events at other venues. Rang 4 (An M. Cian) went to the public library where they enjoyed a talk entitled ‘Dinosaurs Down Under’. Rang 5 will be attending a talk on ‘Aspects of Crop Cultivation’ and Rang 6 will attend Carlow I.T. for ‘Fantastic Physics.’ Rosemary O’Hara Brady (mother of Cathal, in Senior Infants) is giving a science talk to every class from 1st class up.