Cuirfear coinne do na cruinnithe abhaile go luath an tseachtain seo chugainn do ranganna ó Naíonáin Mhóra go Rang 6, seachas Rang 4 (An M. Jill/Máire) agus Rang 5 (An M. Clár/Céire). Beidh na cruinnithe do na ranganna seo agus Naíonáin Bheaga ar siúl an téarma seo chugainn.

Appointment times for these meetings will be sent home early next week for every class from Senior Infants to 6th Class, with the exception of 4th Class (An M. Jill / Máire) and 5th Class (An M. Clár / Céire). These meetings, as well as those for Junior Infants, will be held next term.