Beidh Aonach na Leabhar ar siúl go dtí an Chéadaoin seo chugainn. Tá éagsúlacht ghleoite de leabhair ar fáil i Halla de Róiste. Beidh an t-Aonach ar oscailt do thuismitheoirí agus do chuairteoirí gach maidin ó 8.50 – 9.30, ó 1.45 – 2.15 agus ó 2.45- 3.30. Faigheann an scoil coimisiún 60% de dhíolacháin leabhar na seachtaine. Cuirfidh sé seo go mór le leabharlann na scoile.

The school Book Fair will continue until next Wednesday, 13th November. There is a wonderful variety of books on offer in Halla de Róiste. The fair will be open to parents and visitors each day from 8.50 – 9.30, 1.45 – 2.15 and from 2.45 – 3.30. The school will get books to the value of 60% of sales, which will greatly enhance our school library.