Beidh grúpa de pheileadóirí na scoile ag taisteal go Gaeltacht Rath Chairn i gCo. na Mí chun imirt i mbliots peile eagraithe ag Gael Linn . Rachaidh ochtar déag ar fad, naonúr buachaill agus naonúr cailín, agus fanfaidh siad thar oíche. Beidh foirne ann ó chontaetha éagsúla i gCúige Laighean agus tá áthas orainn a bheith tofa ar son Chontae Cheatharlach. Buíochas mór leis na múinteoirí a bheidh ag taisteal leo.

A group of our footballers will travel to the Gaeltacht in Rath Chairn, Co Meath to represent Carlow in the football blitz organised by Gael Linn. 18 children in total will travel, 9 boys and 9 girls.They will stay overnight and play teams from all over Leinster. We are delighted to be representing Carlow . Thanks to the teachers who are giving up their time to travel with the team.