Is iad seo na páistí a bhí ag imirt ar son na scoile:

Peil na mBuachaillí – Diarmaid de Rút
Peil na gCáilíní – Alex Nic Néill

Iománaíocht – Tadhg Ó Ceallaigh
Camógaíocht- Deirbhile Ní Cheallaigh.

The following children represented the Gaelscoil in the Cumann na mBunscol Mini-Sevens yesterday:

Boys’ Football – Diarmaid de Rút
Girls’ Football- Alex Nic Néill

Hurling – Tadhg Ó Ceallaigh
Camogie- Deirbhile Ní Cheallaigh