Tá píosa mór ealaíne á chruthú ag páistí na scoile faoi stiúr Nicola Brown, ealaíontóir áitiúil. Roghnaigh Coiste Ealaíne na bPáistí an téama don obair seo atá á dhéanamh as feilt. Tá radharc álainn de na Staighrí Dubha mar chúlra agus Dolmain Chnoc de Brún chun tosaigh. Beidh an obair seo ar crochadh in áit lárnach sa scoil.

The pupils of the school are creating a large piece of artwork under the guidance of local artist, Nicola Brown. The Children’s Art Committee chose the theme for this felted piece. A beautiful view of the Blackstairs Mountains is in the background with Browneshill Dolmen in the foreground. This creation will be hung in a central location in the school.