One of the Gaelscoil Prize winners at Féile an Fhomhair. Isn’t it wonderful?

Féach ar na hearraí potaireachta a rinne na páistí i Seomra 10. Bhí an-spórt acu!

Look at the pottery that the children in Seomra 10 have created. They had loads of fun!