One of the Gaelscoil Prize winners at Féile an Fhomhair. Isn’t it  a wonderful piece?

Féach ar na hearraí potaireachta a rinne na páistí i Seomra 10. Bhí an-spórt acu .

Look at the pottery that the children in Seomra 10 created. They had loads of fun!