Ag teacht le scrúdaithe  Dhroim Chonraic sa Bhéarla agus sa Mhatamaitic a tugadh isteach sa chóras anseo sa Ghaelscoil ag deireadh na scoilbhliana 2019, is i bhfoirm Scóranna Caighdeánacha (Standard Scores) atá na torthaí ar na scrúdaithe caighdeánacha curtha ar fáil do  Rang 1 as seo amach. Tá míniú ar na scóranna  sna nascanna thíos.

In line with the new Drumcondra tests in English and Maths which we introduced at the end of the 2019 school year, our standardised test results are  shared in standardised score format for Rang 1. An explanation of standard scores  and STEN may be found at the links at the end of this post. 

For information on STEN  scores (Rang 2 to Rang 6,)please click on this link /english_tip_sheet_sten

For Rang 1 ,an explanation of standard scores  may be found here.