Seo cuid den ealaín scanrúil a rinne na páistí tríd an scoil. Gléasann gach duine sa scoil d’Oíche Shamhna agus glacann roinnt mhaith tuismitheoirí páirt freisin. Baintear taitneamh as an-chuid de na cluichí traidisiúnta ar nós snap-úll agus úll-thomadh sna seomraí ranga éagsúla.

 A selection of some of the spooky Hallowe’en decorations and art work done by the children throughout the school.. Each year, the entire school dresses up and many of our parents dress up too. Lots of the traditional games, such as snap apple and apple bobbing  are played in the different classrooms..

Obair ó Naíonáin. Mhóra,

Senior Infants’ work..

Rinne Rang 1 na  píosaí seo.

Rang 1 created these pieces.

 

           

Rinne Rang 2 ina húllla  seo  agus scríobh siad cúntas ar conas iad a dhéanamh.

Rang 2 made these apples and wrote an account of how to make them.