D’éirigh le foirne na mBuachaillí agus na gCailíní barr a sraithe a bhaint amach i gcomórtas Futsal idir-scoile le déanaí.

Bhí ár bhfoirne peile páirteach i Sraith 1 de Chumann na mBunscol le tamall anuas. Shroich na buachaillí an cluiche leath cheannais agus rinne na cailíní a ndícheall ag imirt in aghaidh foirne ag a raibh níos mó taithí.

Ghlac páistí ó Rang 4 – 6 páirt i rásanna trastíre do bhunscoileanna, eagraithe ag Club Lúchleasaíochta N. Labhrás Uí Thuathail.Tá traenálaithe ó Chumann Iomána Cheatharlach ag obair le Rang 3 agus 4.

Tá na ranganna snámha ag dul ar aghaidh i gcónaí le páistí ó Sheomra 21 agus Seomra 11 ag glacadh páirte faoi láthair.

Both the boys’ and girls’ Futsal teams topped their groups at the inter-school blitzes recently.

Our Cumann na mBunscol football teams have been playing their games in Division One since early in September. The boys  reached the semi-finals and the girls worked hard, coming up against some more experienced teams.

Our pupils from 4th to 6th class took part in the cross country races for primary school organized by St. Laurence O’ Toole Athletic Club. Coaches from Carlow Hurling Club have been working with the students in

Swimming lessons have resumed, with the children from Seomra 21 and Seomra 11 taking weekly lessons in our local pool at present.