Aladdin Connect

Tá sé ar intinn againn tús a chur leis an gcóras seo go luath. Cuireadh litir abhaile á mhíniú agus táimid ag súil go mbeidh sé seo mar phríomh chóras cumarsáide idir scoil is baile amach anseo. Cabhróidh an córas linn gearradh siar ar pháipéarachas agus ar chostaisí...

Ceolchoirm an tSamhraidh

Bhí dhá oíche den scoth againn!Bhí na páistí ar fad ar fheabhas. Míle buíochas do na múinteoirí ar fad a d’ullmhaigh na giotaí eagsúla. We had two super nights! The children were great. Many thanks to all the teachers who prepared the various items. ‘Sé...