Tá sé ar intinn againn tús a chur leis an gcóras seo go luath. Cuireadh litir abhaile á mhíniú agus táimid ag súil go mbeidh sé seo mar phríomh chóras cumarsáide idir scoil is baile amach anseo. Cabhróidh an córas linn gearradh siar ar pháipéarachas agus ar chostaisí na scoile. Mar Scoil Ghlas, cuirimid fáilte roimhe seo.

We plan to implement this new system shortly. An explanatory letter has gone to each household and we envisage that this will be the main means of communication between home and school in the near future.This system will help us to cut back on printing and other costs in line with our Green School Policy.