Bhí dhá oíche den scoth againn!Bhí na páistí ar fad ar fheabhas. Míle buíochas do na múinteoirí ar fad a d’ullmhaigh na giotaí eagsúla.

We had two super nights! The children were great. Many thanks to all the teachers who prepared the various items.

‘Sé Dermot O’ Brien a ghlac na pictiúir thuas. Dermot O’ Brien took the photos above.