Mar chuid de Sheachtain na hEolaíochta, thug an dá Rang 6 cuairt ar an Institiúd Teicneolaíochta Cheatharlach chun freastal ar cheardlann ‘Save the Planet in 45 Minutes’. Fuair Rang 5 cuireadh go dtí an Gaelcholáiste áitiúil chun triail a bhaint tuargnaimh eolaíochta éagsúla. Tá Rang 5  (Seomra 14) ag cur tús le comórtas VEX agus tá siad ag súil go mór leis!

Our two Rang 6 classes visited Carlow I.T. recently where they enjoyed a fascinating presentation entitled  as part of Science Week. Rang 5 pupils were invited to the local Gaelcholáiste  where they participated in various scientific experiments. Rang 5 (Seomra 14) have begun working on the VEX Robotics Competition and they are very much looking forward to it!

Twitter  :   @vexireland