Fáilte thar n-ais roimh gach duine agus fáilte faoi leith roimh na páistí atá ag tosnú a dturas scoile linn sa Ghaelscoil i mbliana.

Welcome back to everyone and a special welcome to the children who are beginning their school journey with us in the Gaelscoil this year.