An dteastaíonn uait bheith ar chlár teilifíse spleodrach le do chairde? Táimid ar thóir grúpaí cairde – DO GHEAING – idir 8-12 mbliana d’aois le tabhairt faoi dhúshlán ar leith ar an gclár TEACH SPRAOI. Beidh deis agat agus ag do chairde TEACH SPRAOI dochreidte a thógáil i do ghairdín nó áit éígin i bhur gceantar. Agus beidh cabhair agaibh ó fhoireann TEACH SPRAOI… ACH ar deireadh, is bhur smaoineamh agus dearadh a bheidh ann. Is féidir leat do rogha rud a chruthú – mar shampla, Spás le haghaidh dioscó, Teach Spraoi atá cosúil le saotharlann nó spás long nó pictiúrlann… go bunúsach, spás dochreidte le spraoi a bheith agat le do chairde.

Déan físeán gairid le do chairde agus seol chuig macallapaisti@gmail.com é. Cuir sibh féin in aithne, mínigh cén ról atá ag gach duine sa GHEAING – mar shampla, cé hé/hí an duine is ghreannmhara, cé hé/hí an bas agus cé hé/hí an duine is clistí sa gheaing.

Abair linn cad a theastaíonn uaibh cruthú sa teach spraoi agus roghnóidh muid na smaointe is bríomhara agus spéisiula le bheith ar an gclár. Úsáid do chuid samhlaíochta… níl aon srianta ar TEACH SPRAOI!!!

Ag súíl le cloisint uaibh go luath!  Le gach dea-ghuí, Sadhbh Ní Nualláin

www.macallateo.com

Do you want to be on an exciting TV programme with your friends? We are looking for groups of friends aged 8-12 to undertake a challenge for the “Teach Spraoi” programme. You and your friends will have the opportunity to build an incredible Teach Spraoi (playhouse) in your garden or somewhere in your neighbourhood.The staff of the TV programme will help, but ultimately , it’s your ideas and design that will be built! It could be like a laboratory, space ship, library or disco -a fantastic space to share with your friends. 

Make a short video with your friends. Introduce yourselves, tell us about the role each member has in your gang. Who is the funniest? Who is the boss? Who is the most clever? Send it to macallapaisti@gmail.com 

Tell us what you want to create in your Teach Spraoi. We will choose the most interesting and exciting ideas  to feature on our programme. Use your imagination, there are no limits!

Le gach dea-ghuí, Sadhbh Ní Nualláin

www.macallateo.com