Ghléasamar suas d’Oíche Shamhna, mar is gnách, idir pháistí agus dhaoine fásta agus bhaineamar an-chraic as na cluichí agus imeachtaí sna seomraí!

Tá roinnt pictiuír eile ar chúntas Twitter na scoile @EoghainUi

We dressed up for Hallowe’en ,as is traditional, both the children and adults and we had thoroughly enjoyed the games and activities in the classrooms.

You can see some other photos on the school Twitter Account @EoghainUi