Bhí turasanna ag na páistí ar fad ó Rang 1 go Rang 6 do Lá na gCrann.

  • Thug Rang 1 turas ar Pháirc na nDair
  • Chuaigh Rang 2 go Cloch an Ghrianáin
  • Chaith Rang 3 seal i nGairdiní Altamont
  • An Nuachabháil an choill ina raibh Rang 4
  • Bhain Rang 5 an-shásamh as a gcuairt ar Gharrán Duckett agus an choill i mBaile na Cille
  • Is ar Mhullach Rí Laighin agus na h-ardchrois i nDiseart Diamada a thug Rang 6 cuairt.

D’fhiosraigh na ranganna naíonán timpeallacht na scoile agus iad sa tóir ar chomharthaí an fhómhair agus mion-bheithigh thart timpeall orainn.

The various classes went to different woods in the locality for Tree Day

Our infant classes explored the school surroundings, looking for signs of autumn and the mini-beasts that live around us.