Seachtain Scoile Ghníomhaí

 

Bíonn seachtain iontach gníomhach taitneamhach spóirtiúil ag daltaí uile na scoile le linn Seachtain Ghníomhach na Gaelscoile. Bíonn éagsúlacht iontach de ghniomhaíochtaí eagraithe do na ranganna éagsúla agus bímíd ag súil le  dea aimsir  a chuireann go mór leis an atmasféar anamiúil a bhíonn le braith ar fud na scoile le linn na seachtaine.

Bíonn an Lá Spóirt againn i rith na seachtaine  nuair a ghlacann ranganna páirt i ngníomhaíocht ar feadh tréimhse ama roimh bogadh ar aghaidh go gníomhaíocht eile agus gníomhaíocht eile arís ina dhiaidh sin. I measc na n-imeachtaí a bhíonn ar fáil, bíonn cúrsa bacanna,  treodóireacht, rásaí éagsúla agus cluichí beaga.

Bíonn ceachtanna ‘bootcamp’ do ranganna éagsúla ar siúl sa halla  freisin agus imeachtaí mar damhsa, cispheil, ramhaíocht, rothaíocht, leadóg, aclaíocht, S, tag rugbaí, cricéad, peil, iománaíocht, camógaíocht, sacar, cluichí clóis, bling do rothar, obairbhaile ghníomhach agus comórtas ealaíne eagraithe. Bíonn idir leanaí agus múinteoirí tugtha traochta ach sona sásta ag deireadh na seachtaine.