Seachtain Scoile Ghníomhaí 2017

Seachtain Ghniomhach 2017

Bhí seachtain iontach gniomhach taitneamhach spóirtiúil ag daltaí uile na scoile le linn Seachtain Ghniomhach na Gaelscoile. Bhí éagsúlacht iontach de ghniomhaíochtaí eagraithe do na ranganna éagsúla agus chuir an dea aimsir go mór leis an atmasféar anamiúil a bhí le braith ar fud na scoile le linn na seachtaine. Thosaíomar le Lá Spóirt ar an Luan nuair a ghlac ranganna páirt i ngníomhaíocht ar feadh tréimhse ama roimh bogadh ar aghaidh go gníomhaíocht eile agus gníomhaíocht eile arís ina dhiaidh sin. I measc na n-imeachtaí a bhí ar fáil do Rang a Dó go Rang a 6 bhí caitheamh buataisí, cúrsa bacanna, sacar, jenga ollmhór, tarraingt téide, rásaí, púicín peigeanna agus líonadh buicéid le spúinsí lán d’uisce. Bhí treodóireacht, páirc spraoi, an parachúit, cúrsa bacanna, rásaí éagsúla agus cluichí beaga eagraithe do na Naíonáin agus Rang a hAon. Bhí ceacht ‘bootcamp’ do ranganna éagsúla ar siúl sa halla i rith na maidine freisin. I rith an chuid eile den tseachtain bhí imeachtaí mar damhsa, cispheil, ramhaíocht, rothaíocht, leadóg, aclaíocht, Simon Says, tag rugbaí, cricéad, peil, iománaíocht, camógaíocht, sacar, cluichí clóis, bling do rothar, obairbhaile ghníomhach agus comórtas ealaíne eagraithe. Bhí idir leanaí agus múinteoirí tugtha traochta ach sona sásta ag deireadh na seachtaine.