Rinne na rangannna ar fad ó Rang 1 go dtí Rang 6 na scrúdaithe nua sa Mhata agus sa Bhéarla. Níl aon athrú sa Ghaeilge go fóill.

All classes from 1st to 6th have done the new Drumcondra English Reading and Maths Tests. The Irish test remains the same at present.Further information below.

Litir faoi Scrúdaithe Dhroim Chonraic